Servicii la cerere si contracost

administrator
Print


Serviciile SAJ Vrancea se acorda in baza Normei metodologice din 20/12/2011 cuprinzând Anexele nr. 1-40 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

1. URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE MAJORE

2. URGENTE DE GRAD 2

3. TRANSPORT SANITAR

4. CONSULT SI TRATAMENT LA DOMICILIU

5. SERVICII LA CERERE SI CONTRACOST

 

Pachet minimal de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A, B, C şi D.

Pachet de servicii medicale în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar pentru persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate

Persoanele care se asigură facultativ pentru sănătate beneficiază de serviciile medicale prevăzute la cap. I lit. A, B, C şi D.