Numele si  prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr.544/2001,
precum si datele de contact:
Consilier juridic Vlasceanu Emilia
Date contact: Tel: 0237238839
Email: vlasceanu.emilia@ambulantavrancea.ro