Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii nr.544/2001,
precum si datele de contact:

Consilier juridic Vlasceanu Emilia
Date contact: Tel: 0237238839
Email: ambulanta_vn@yahoo.com